Pages

Sunday, 22 March 2009

Cerai melalui SMS: "The medium is the message"

Jika anda pernah mengambil subjek Pengurusan atau Management semasa belajar di peringkat sarjana atau diploma, anda mungkin pernah tersua dengan kata-kata di atas, dalam bab tentang komunikasi dalam organisasi. Ianya kata-kata oleh seorang pemikir dalam bidang media iaitu Marshall McLuhan.

Apa yang dimaksudkan oleh McLuhan ialah apabila menyampaikan sesuatu mesej, cara yang kita pilih menyampaikannya juga mempunyai maknanya yang tersendiri.

Misalnya, seorang pekerja yang mendapat tahu yang beliau telah diberhentikan melalui notis yang ditampal pada dinding atau papan notis pejabatnya. Ketika dia diambil untuk bekerja, pihak majikan akan begitu sekali mengikut prosedur-prosedur yang digariskan seperti mengadakan temuduga, mengeluarkan surat tawaran dan menyediakan kontrak untuk ditandatangani sebagai tanda persetujuaan antara dirinya sebagai pekerja dan pihak majikan yang mengambilnya bekerja.

Tetapi kini apabila khidmatnya sebagai seorang pekerja tidak lagi diperlukan, dengan mudahnya persetujuaan tadi dileraikan. Hanya sekeping notis sebagai penyampai. Ke mana perginya prosedur-prosedur?

Perkara yang juga perlu ditanya ialah patutkah notis digunakan untuk tujuan ini? Mungkin ianya lebih mudah daripada bersemuka dan menyampaikannya berita ini secara terus.

Pada pihak penerima pula, apakah agaknya perasaan pekerja tadi?

Persoalan ini tak jauh bezanya dengan isu cerai melalui SMS. Saya tak mahu menghuraikan aspek hukum-hakamnya kerana saya tidak layak. Saya cuma ingin menyentuhnya dari segi penyampaiannya.

Saya mengaku yang sebagai seorang lelaki, pada mulanya saya kurang faham kenapa isu ini dianggap besar oleh orang perempuan. Pada fahaman saya, cerai tetap cerai, sama ada melalui SMS atau cara komunikasi elektronik yang lain seperti emel dan sebagainya. Apa yang perlu dibincangkan lagi?

Jika kita bandingkan keadaan seorang isteri yang menerima lafaz talak melalui SMS dengan pekerja tadi yang mendapat tahu melalui notis yang dia sudah diberhentikan, kita dapat rasa adanya sesuatu yang tidak patut. Dalam bab kerja kita ada prosedur, dan dalam bab perkahwinan kita ada syariat.

Kata seorang perempuan yang saya kenali, cerai melalui SMS adalah sangat menghinakan bagi si isteri. Cerai itu halal (yang Allah benci), tetapi mengapa tidak dilaksanakan dengan mengikut syariat? Semasa dirinya dipetik menjadi isteri, ucapan lafaz terima nikahnya jelas terdengar di telinga. Bagaimana pula apabila hendak dilepaskan, lafaznya sekadar tertulis dalam mesej SMS yang bisu?

Kita lihat pada sifat SMS itu sendiri. SMS merupakan saluran komunikasi yang dicipta untuk memudahkan perhubungan secara cepat. Aksara yang mampu dibawanya pun adalah amat terhad. Mesej SMS amat mudah untuk dtulis dan diterima. Ianya juga mudah untuk disimpan dan dipadam.

SMS bukannya sebuah saluran komunikasi teksual yang bersifat berpanjangan. Ianya lebih kepada guna-dan-buang. Paparan untuk mesej SMS yang ada telefon bimbit lebih menyokong mesej SMS yang ringkas dan pendek. Mesej SMS yang berjela-jela lazimnya kurang digemari penerima.

Satu lagi aspek SMS ialah kekurangannya dari segi menyampaikan emosi. Dalam sebuah panggilan telefon kita sekurang-kurangya mengagak perasaan serta emosi pihak yang bercakap melalui suara yang didengar. SMS bersifat teksual, dan ianya tidak mampu menandingi keupayaan komunikasi suara dalam penyampaian emosi dan perasaan. Itulah sebabnya emoticon seperti :) digunakan. Kadang-kadang emosi dan perasaan tidak mampu digambarkan melalui teks yang ringkas. Ini menyebabkan ada kalanya sesebuah mesej SMS itu disalah tafsir.

Dalam soal penceraian, lafaz yang dilakukan pihak suami perlu jelas. Jelas di sini termasuklah ianya sah dikirimkan oleh suami, dengan niat serta menggunakan perkataan-perkataan yang mencadangkan penceraian. Perkara ini akan dibawa ke mahkamah syariah sekiranya mana-mana pihak mempertikaikannya sama ada ianya sah atau tidak.

Kata-kata McLuhan ada benarnya. Cara mesej disampaikan adalah satu mesej dengan sendirinya. Jika seorang suami itu mempunyai perasan ihsan kepada perempuan yang menjadi isterinya tadi, dia perlu memilih cara pemyampaian yang wajar. Jika diambil dahulu secara terang, maka dilepas pun biarlah secara terang. Jika diambil dahulu secara terhormat, maka dilepas pun biarlah secara terhormat.

Sunday, 8 March 2009

13 abad tanpa riba

Ini satu perkara yang saya baru tahu.
Masyarakat Islam tidak pernah menghalalkan faedah. Selama tiga belas abad sejarahnya sebelum penjajahan kuasa-kuasa imperialis, masyarakat Islam telah menjalankan ekonomi dan perdagangan tempatan dan antarabangsa tanpa institusi faedah. Perkongsian untung dan pelbagai jenis penyertaan tersusun bertindak sebagai saluran-saluran yang cukup untuk tabungan, pelaburan dan modal yang mencukupi untuk digerakkan untuk perlombongan, pembinaan kapal, penenunan kain dan industri-industri lain. Demikian juga untuk perdagangan laut. Pengenalan bank berdasarkan faedah oleh rejim-rejim kolonial dalam negara-negara umat Islam dalam abad 20 tidak berjaya untuk melibatkan kebanyakan daripada masyarakat sehinggalah sistem perundangan menjadikannya hampir mustahil bagi sesuatu perdagangan untuk maju tanpa turut serta di dalamnya. Usaha setengah para fuqaha palsu yang menghalalkan amalan tersebut menemui penolakan dan kecaman yang hampir universal. Walaupun keadaan telah memaksa ramai orang untuk terlibat dengan institusi-institusi berdasarkan faedah, kenyataan mengenai pengharamannya tetap wujud. Sejumlah yang besar daripada masyarakat tetap enggan untuk mempunyai apa-apa kaitan dengan institusi-institusi ini meskipun menghadapi kesusahan kerananya.

Dipetik daripada Issues in Islam Banking oleh M. N. Sidiqqi (1983), sebahagian daripada rujukan buku Riba: Alternatifnya Dalam Sistem Bank Islam oleh Azlan Khalili Shamsudin (terbitan DBP, 1995).

Friday, 6 March 2009

Tagged: My First Letter R

ieka has tagged me with this. Sounds like fun, so here goes...

The rules: It's harder than it looks! Copy to your own note, erase my answers, enter yours and tag twenty people. Use the first letter of your name to answer each of the following questions. They have to be real nothing made up! If the person before you had the same first initial, you must use different answers. You cannot use any word twice and you can't use your name for the boy/girl name question. Have fun! Don't forget to post it!

 1. What is your name: rol

 2. Four letter word: roll

 3. A boy's name: Rahim Razali (he was once a boy)

 4. A girl's name: Rina Khan (ditto)

 5. An occupation: ...rat catcher?

 6. A color: royal blue

 7. Something you'll wear: Ray-Ban shades

 8. A food: rendang ayam

 9. Something found in the bathroom: ...er, rashes? :)

 10. A place: Reykjavik

 11. A reason for being late: rats ate all my shoes

 12. Something you'd shout: rosak aku punya program

 13. A movie title: Reality Bites

 14. Something you drink: red sirap

 15. A musical group: Razorlight

 16. An animal: roadrunner (yes, it's an actual bird)

 17. A street: Rahim Kajai, in TTDI

 18. A type of car: Road Runner, by Plymouth

 19. The title of a song: Rindu Serindu Rindunya (Spoon!)

 20. A verb: rock
Yep, I honestly can say that it's harder than it looks. But still fun!

I've already seen this on Facebook, but I didn't get tagged. This one that Ieka tagged me with is missing no. 20, so I've added it to my list. (Feel free to update your list, ieka.)

I'm supposed to tag another 20 people, but I don't think I know that many people online. At least not know them close enough to tag them. I can only think of one person to tag, but she seems to be occupied with her little princess at the moment.
Related Posts with Thumbnails
 
Copyright 2009 introspector. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan